BİLGİ HATTI 0721 133-3333 (sadece arıza durumunda devreye girer)

BİLGİ HATTI 0721 133-3333 (sadece arıza durumunda devreye girer)

KARLSRUHE’NİN ARIZA DURUMU RİSKİ

Karlsruhe'de Ren Nehri kenarında bulunan ve tehlikeli kimyasal maddelerle çalışan üç şirket bulunmaktadır. Bu nedenle, gerçekten bir arıza durumu gerçekleşirse nasıl davranmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Doğru davranış kuralları indir Broşür indir [almanca]
Zeichnung von Käfer und Dinosaurier

ALARM İŞARETLERİ NASIL VERİLECEKTİR?

ŞU SİREN SESLERİ DUYULACAKTIR:

 • Sirenensymbol: Warnung

  Uyarı ikazı

  Bir dakika süreli yükselen alçalan siren sesi

  Dinlemek için tıkla:

 • Sirenensymbol: Entwarnung

  Tehlike geçti ikazı

  Bir dakika süreli devamlı siren sesi

 • Deneme alarmı esnasında sinyaller ters sırayla duyurulur.
  İlk olarak devamlı siren sesi, sonra yükselip alçalan siren sesi duyurulur.

ARIZA DURUMUNDA NE YAPMALIYIM?

 • Symbol: Mensch im Gebäude

  Kapalı bir binaya giriniz! Yürüyerek veya araba ile kaçmaya calışmayınız. Mümkünse üst katlardan birine çıkınız çünkü tehlikeli gazlar genellikle havadan ağırdır.

 • Symbol: Menschen im Gebäude

  En yakınınızdaki kişileri uyarınız ve bulunduğunuz binaya çağırınız! Tehlike geçene kadar yoldan geçenler içeri alınmalı.

 • Symbol: Fenster und Türen schließen

  Bütün kapı ve pencereleri kapatınız! Böylelikle zararlı maddelerin binaya girmesi engellenir. Ayrıca kapalı binalar patlamalardan korur.

 • Symbol: Klimaanlage und Lüftung ausschalten

  Klima ve havalandırmayı kapatınız!
  Bu arabayla yoldaysanız da geçerlidir.

 • Symbol: Radiogerät anschalten

  Yerel radyo ve televizyon kanallarını açınız!
  Haberleri veya ikaz anonslarını takip ediniz. Kendi başınıza bir şey yapmayınız, yetkili makamların radyo/televizyon aracılığıyla verdiği bilgileri dikkate alınız.

 • Symbol: Notruf nicht blockieren

  İmdat telefonunu gereksiz yere meşgul etmeyiniz!
  İtfaiye (112), polis (110) ve kurtarma idare merkezi (19222) bilgi hattı değildir. Bilgi edinmek için belediye dairesi bilgi hattına başvurabilirsiniz (0721 1333333).

 • Symbol: Medizinischer Notruf

  Sağlık sorunları ile ilgili bir doktora veya acil servise başvurunuz.

KARL VE KEVİN ARIZA DURUMUNDA NASIL DAVRANIYORLAR?

ŞİRKETLER HAKKINDA:

Ren Nehri kenarında, Karlsruhe'nin batı kısmında büyük miktarda tehlikeli sıvılarla veya tehlikeli gaz halindeki maddelerle çalışan birkaç büyük sanayi şirketi bulunuyor. Bu tesisler halkı korumak için yasal düzenlemeler ve yönetmelikler doğrultusunda inşa edilir ve işletilir. Aşağıda, belirtilen şirketler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

EnBW Enerji Baden-Württemberg, Ren Limanı- Termik Santrali

EnBW Firmengelände
Karlsruhe'de EnBW

Hakkımızda:

EnBW Enerji Baden Württemberg AG, Karlsruhe'de bulunan Ren Limanı-Termik Santralini (RDK) işletmektedir. Daxlanden'in Ren Limanı bölgesinde bulunan santral, elektrik enerjisi ve bölgesel ısıtma enerjisi üretmektedir. Bu amaçla iki kazanda kömür yakılırken, kombine çevrim santralinden faydalanılır.

Karlsruhe belediyesinin bölgesel ısıtma ağına aktarılmak üzere, çevre dostu birleşik ısı-güç üretimi sayesinde – ısı gereksinimine bağlı olarak – 220 MW'a (megawatt = 1.000.000 watt) kadar bölgesel ısıtma tahsis edilebilir. Yakıt olarak kömür, doğal gaz ve Fuel Oil (Light) kullanılır. Ayrıca yardımcı madde olarak kullanılan amonyak, santral alanında depolanır.

Bu maddelerin özelliklerini tanımak ve sizin ve çevrenizin üzerinde yol açtığı etkileri öğrenmek istiyorsanız, tehlikeli maddeler çizelgesine bakınız.

EnBW Enerji Baden-Württemberg AG hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.enbw.com'u ziyaret edin.

EnBW Enerji Baden-Württemberg, Ren Limanı- Termik Santrali
Fettweisstraße 60
76189 Karlsruhe

İletişim:
Telefon: 0721-18053-0
E-posta: kontakt@enbw.com

Oberrhein Petrol Rafinerisi

Rohrleitungssystem der Firma MiRO
Karlsruhe'de MiRO

Hakkımızda:

Almanya'nın en büyük yakıt rafinerisi olan Oberrhein Petrol Rafinerisi (MiRO), Ren ile Karlsruhe-Knielingen'in arasında bulunan 458 hektarlık bir alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Rafinerinin amacı, ortaklarından temin ettiği ham petrolü işleyip benzin, dizel, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), Fuel Oil gibi yüksek kaliteli petrol ürünlerine dönüştürmektir. MiRO, büyük depolama tankı sayesinde petrol tüketiminde oluşabilecek dalgalanmaları gidererek kesintisiz tedarik sağlayabilmektedir.

MiRO, tüketicilerin sadece motorlu taşıtları ile hareket edebilmelerini sağlamakla kalmaz, günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün anamaddesini de temin eder - CD'den spor giyime, bakım ürünlerine ve ilaçlara kadar.

1000 çalışanı istihdam eden rafineri, Karlsruhe belediyesi ve halkı için önemli bir işveren ve vergi mükellefidir. Aynı zamanda MiRO, çok sayıda Karlsruhe'de hizmet veren yan sanayi ve hizmet işletmesi için de önemli bir müşteridir.

MiRO'da depolanan ve işlenen maddelerin özelliklerini tanımak ve sizin ve çevrenizin üzerinde yol açtığı etkileri öğrenmek istiyorsanız tehlikeli maddeler çizelgesine bakınız.

Oberrhein Petrol Rafinerisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.miro-ka.de'yi ziyaret edin.

Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG
Nördliche Raffineriestraße 1
76187 Karlsruhe

İletişim:
Telefon: 0721 958-01
E-posta: info@miro-ka.de

Oiltanking

Behälter der Oiltanking GmbH
Karlsruhe'de Oiltanking

Hakkımızda:

Hamburg'da bulunan Oiltanking Almanya GmbH bünyesinde yer alan Oiltanking, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 17 farklı yerinde toplam 2.2 milyon metreküplük depolama kapasitesini işletmektedir. Oiltanking, petrol şirketlerine depolama kapasitesini ve gerekli olan aktarma tesisatını sunarken, petrolün mülkiyeti sadece bu müşterilere aittir.

Ürünlerin Karlsruhe terminalinde depolanmalarının amacı, hem özel hem de ticari tüketimin sağlanabilmesini güvence altına alabilmek içindir. Ayrıca bu ürünler, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin acil durum stoklarına dahildir.

Karlsruhe terminali, Daxlanden'in Ren Limanı bölgesinde bulunmaktadır. Oiltanking, benzinli motor yakıtları ve bu yakıtları oluşturan maddeleri, Fuel Oil, dizel yakıtları ve katkı maddelerini depolar ve tesise bağlı tanklar üzerinden çeşitli yakıt taşıtlarına aktarır.

Oiltanking'de depolanan tehlikeli maddelerin özelliklerini tanımak ve sızdığında yol açabileceği etkileri öğrenmek istiyorsanız tehlikeli maddeler çizelgesine bakınız.

Oiltanking Almanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.oiltanking.com'u ziyaret edin.

Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG Tanklager Karlsruhe
Fettweisstraße 28-32
76189 Karlsruhe

İletişim:
Telefon: 0721 95001-0
E-posta: commerce.germany@ oiltanking.com

HANGİ TEHKLİKELİ MADDELER SÖZ KONUSU?

TEHLİKELİ MADDE

AMONYAK

TANIMI

Keskin koku

TEHLİKE TANIMI

Zehirli, çevre için tehlikeli

İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ

Solunması halinde: boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı. Ciğerlerde ödem ancak birkaç saat geçtikten sonar teşhis edilebilir. Deri ile teması halinde: kızarıklık, ağır yanık yaraları, ağrı. Göz ile teması halinde: yüksek tahriş etkisi, aşındırıcı etki, kızarıklık, ağrı, görme bulanıklığı. Su organizmaları için çok zehirlidir.

TEHLİKELİ MADDE

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ Benzinli motor yakıtı, benzini oluşturan maddeler, gaz yağları (dizel yakıtları, Fuel Oil No. 2) depolandığı/işlendiği yer: EnBW, MiRO, Oiltanking

Ham petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yanıcı gazlar depolandığı/işlendiği yer: EnBW, MiRO

TANIMI

Tipik benzin/yağ kokusu

TEHLİKE TANIMI

Sağlığa zararlı, çevre için tehlikeli, kolay alevlenir/çok kolay alevlenir, kansere neden olabilir

İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ

Cildi tahriş eder. Uzun süreli solunması, deri ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharlar, uyku hali ve sersemlik hissi yaratabilir. Su organizmaları için zehirlidir, sulara uzun süreli zararlı etki yapabilir. Alevlenir gaz bulutu yayılabilir. Yangın ve kurum oluşması. Kansere neden olabilir. Kalıtımsal hasarlara neden olabilir. Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

TEHLİKELİ MADDE

HİDROFLORİK ASİT

depolandığı/işlendiği yer: MiRO

TANIMI

Çok keskin koku

TEHLİKE TANIMI

Aşındırıcı, çok zehirli

İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ

Solunması, yutulması ve cilt ile teması halinde çok zehirlidir. Ciddi kimyasal yanıklara neden olur. Sızdığında çevreye buhar bulutu (sis) olarak yayılır.

TEHLİKELİ MADDE

HİDROJEN SÜLFÜR

depolandığı/işlendiği yer: MiRO

TANIMI

“Çürük yumurta” kokusu

TEHLİKE TANIMI

Çok kolay alevlenir, çok zehirlidir, çevre için tehlikeli

İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ

Solunması halinde çok zehirlidir, su organizmaları için çok zehirlidir. Sızdığında çevreye alevlenir gaz bulutu olarak yayılır.

TEHLİKELİ MADDE

KROMİK ASİT

depolandığı/işlendiği yer: Hartchrom GmbH

TANIMI

Kokusuz, öksürüğe yol açabilir

TEHLİKE TANIMI

Çok zehirli, aşındırıcı, çevre için tehlikeli

İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ

Kimyasal cilt ve mukoza yanıkları. Çevreye duman bulutu (sis) olarak yayılır, su için çok tehlikeli.

TEHLİKELİ MADDE TANIMI DANGEROUS
PROPERTIES
İNSAN VE ÇEVRE
ÜZERİNDE ETKİ
AMONYAK Keskin
koku
Zehirli,
çevre için tehlikeli
Solunması halinde: boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı. Ciğerlerde ödem ancak birkaç saat geçtikten sonar teşhis edilebilir. Deri ile teması halinde: kızarıklık, ağır yanık yaraları, ağrı. Göz ile teması halinde: yüksek tahriş etkisi, aşındırıcı etki, kızarıklık, ağrı, görme bulanıklığı.
Su organizmaları için çok zehirlidir.
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ

Benzinli motor yakıtı, benzini oluşturan maddeler, gaz yağları (dizel yakıtları, Fuel Oil No. 2)
depolandığı/işlendiği yer:
EnBW, MiRO, Oiltanking


Ham petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yanıcı gazlar
depolandığı/işlendiği yer:
EnBW, MiRO
Tipik benzin/yağ kokusu Sağlığa zararlı, çevre için tehlikeli, kolay alevlenir/çok kolay alevlenir, kansere neden olabilir Cildi tahriş eder. Uzun süreli solunması, deri ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharlar, uyku hali ve sersemlik hissi yaratabilir. Su organizmaları için zehirlidir, sulara uzun süreli zararlı etki yapabilir. Alevlenir gaz bulutu yayılabilir. Yangın ve kurum oluşması. Kansere neden olabilir. Kalıtımsal hasarlara neden olabilir. Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
HİDROFLORİK ASİT
depolandığı/işlendiği yer: MiRO
Çok keskin koku Aşındırıcı, çok zehirli Solunması, yutulması ve cilt ile teması halinde çok zehirlidir. Ciddi kimyasal yanıklara neden olur. Sızdığında çevreye buhar bulutu (sis) olarak yayılır.
HİDROJEN SÜLFÜR
depolandığı/işlendiği yer: MiRO
“Çürük yumurta” kokusu Çok kolay alevlenir, çok zehirlidir, çevre için tehlikeli Solunması halinde çok zehirlidir, su organizmaları için çok zehirlidir. Sızdığında çevreye alevlenir gaz bulutu olarak yayılır.
KROMİK ASİT
depolandığı/işlendiği yer: Hartchrom GmbH
Kokusuz, öksürüğe yol açabilir Çok zehirli, aşındırıcı, çevre için tehlikeli Kimyasal cilt ve mukoza yanıkları. Çevreye duman bulutu (sis) olarak yayılır, su için çok tehlikeli.

KARL VE KEVİN KİMDİR?

 • Foto von Karl dem Käfer, der entspannt Tee trinkt.

  Bilgili Böcek Karl


  Büyük bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüyen Karl, genç yaşta ailesini kaybetmişti. Bu kayıptan sonra Karl, çok bilgi edinmek ve her türlü duruma hazırlıklı olmak için kendini kitaplara vermişti.

 • Foto von Kevin dem Dinosaurier. Er sieht unschuldig aber verwirrt aus.

  Dikkatsiz Dinozor Kevin


  Ailesinin tek çocuğu olan Kevin, gençken sınırsız özgürlüğün tadına varır, dertsiz tasasız bir yaşam sürdürürdü. Ailesi tarafından şımartılan Kevin, iyi biri olsa da, tehlikelere karşı çocukça saftır.


Dinozor rüzgarın sürüklediği kuma çaresizce takılıp kalınca, Karl ve Kevin tanışırlar. Karl, sakin kafayla Kevin'i bu tehlikeli durumdan kurtarır. O gün bugündür, ayrılmaz ikili olmuşlardır.


KARL VE KEVİN’İN BAŞLARINA GELENLER